top of page

Hva er Yoga?

Yoga er avledet av sanskrit-ordet “Yuj”, som betyr å forene, binde sammen eller temme. Yoga er en systematisk vitenskap om kropp og sinn, og praktiseringen fører til forening mellom selvet og Selvet, individuell bevissthet og den universelle bevisstheten. Det er mange veier man kan ta for å nå denne foreningen, og den mest kjente formen for yoga er Hatha Yoga, eller fysisk praksis med stillinger/positurer (asanas) og pusteøvelser (pranayama) for å forberede utøveren på konsentrasjon/fokus som fører til meditasjon (dharana & dhyana), som til slutt fører til samadhi hvor sinnet og sjelen er balansert, stille og fullstendig ett med det nåværende øyeblikket.

Child Pose
IMG_1705.JPG

Hvordan jeg underviser

 

Jeg underviser i Slow Flow yoga med vekt på bevisst synkronisering av pusten og oppmerksom bevegelse, noe som fører til et roligere, fokusert sinn og forbedret fysisk velvære. Siden ingen kropper er like, oppfordrer jeg til bruk av rekvisitter når det er nødvendig, slik at hvert individ kan oppnå en versjon av de fleste stillinger (asanas) med stabilitet og letthet (stira sukham). Jeg tilbyr muligheter for å tilpasse ulike kroppstyper og evner slik at praksisen er tilgjengelig for alle. Mine Yin Yoga-timer oppmuntrer elevene til å bremse enda mer og gå på en indre reise, med fokus på pusten og lære å navigere etter følelsene som oppstår under øvelsen. Jeg forsøker å veilede hver elev inn i sin egen bevissthet om sin praksis, og å oppmuntre dem til å bli kjent med sin egen kropp og pust, finne styrke, fleksibilitet, transformasjon og fred.

bottom of page