top of page
2c5bfa_0c6c4b30f2cc4123a36eed69c93b6f9b.

BOOKINGS:

A non-refundable deposit of €450 is required with this booking form to secure your place.  Full payment before 31 October 2019 entitles you to an early bird discount of 10% off published price. If paying after 31 Oct the remaining balance needs to be paid 30 days before start date of the retreat. If booking within six weeks of start date payment in full will be required upon booking.

ROOMS AVAILABLE ON FIRST COME BASIS. PLEASE INDICATE PREFERENCE FOR ROOM, AND I WILL DO MY BEST TO MEET YOUR REQUEST.

PAYMENTS:
Payment can be made by bank transfer.  Bank details for paying your deposit and balance will be provided to you upon registration. 

 

CANCELLATIONS:

Cancellations received up to 30 days before retreat start will be fully refunded, minus deposit (€450).  If you cancel WITHIN 30 days of the retreat, no refund will be issued unless we find a replacement for the vacancy created by your cancellation. If a replacement can be found, you will receive a full refund minus the deoposit.

LIABILITIES:

I do NOT accept any liability for:
• Cancellations, delays or changes caused by war, threat of war, terrorist actions or threats, closure of airports, civil strife, industrial action, natural disaster, technical problems to transport, staff cancellations, weather or other events beyond our control.
• Participants' medical or psychiatric conditions which may develop during or subsequent to the holiday.
• Loss of, or damage to, personal property of participants.

If you have had any major physical or emotional illness within the past 5 years, or are under any medical supervision, you must notify me of the details at the time of booking and, where appropriate, enclose a doctor's certificate of fitness to travel. Non-disclosure of relevant information can invalidate your insurance and cancel our contractual obligation to you. You must also have travel insurance. 

 

**PLEASE NOTE!  By registering for this retreat you agree to the terms above**
 

BESTILLING:

Et ikke-refunderbart depositum på €450 kreves med dette registrasjonsskjemaet for å sikre reservasjonen. Betal for fullt før 31.10.2019 og får 10% rabatt. Etter 31.10. må resterende beløp betales 30 dager før startdato. Hvis du bestiller innen seks uker før startdatoen, vil full betaling kreves ved bestilling.

 

BETALING:
Betaling kan gjøres ved bankoverføring. Bankdetaljer for betaling av depositum og balanse gis ved registrering.

AVBESTILLING:

Avbestillinger mottatt opptil 30 dager før retreaten starter vil bli fullt refundert, minus depositum (€450). Hvis du avbestiller innen 30 dager før retreaten, gis ingen refusjon med mindre vi finner en erstatning for deg. Hvis vi finner en erstatning, gis full refusjon minus depositum.

 

ANSVAR:

Jeg er IKKE ansvarlige for:
• Kanselleringer, forsinkelser eller endringer forårsaket av krig, krigstruss, terrorhandlinger eller trusler, lukking av flyplasser, sivile konflikter, industrielle tiltak, naturkatastrofer, tekniske problemer for transport, avbestilling av ansatte, vær eller andre hendelser utenfor vår kontroll.
• Deltakeres medisinske eller psykiatriske forhold som kan utvikle seg under eller etter ferien.
• Tap av, eller skade på, personlige eiendeler til deltakerne.

Hvis du har hatt noen alvorlig fysisk eller følelsesmessig sykdom i løpet av de siste 5 årene, eller er under medisinsk tilsyn, må du varsle oss om detaljene ved bestilling og, ved behov, vedlegge en lege sertifikat for egnethet til å reise. Manglende avsløring av relevant informasjon kan ugyldiggjøre forsikringen din og kansellere kontraktsforpliktelsen til deg. Du må også ha reiseforsikring.

** OBS! Ved å registrere deg for denne retreaten godtar du vilkårene ovenfor **

bottom of page